HLAVNÍ RYSY

 • Původ: USA, určující vzorník: EE
 • Celkový dojem: silný, krátký, široký a směrem k ocasu klínovitě se zužující holub, vodorovného držení těla, výrazné a plynule klenuté hlavy.
 • Hlava: bez pernatých ozdob, výrazná, široká, od špičky zobáku obloukovitě přechází k šíji, široké čelo klínovitě přechází v zobák.
 • Barva očí: oranžově červené až zářivě  červené, hnědí, hnědožlutí a hnědě plaví holubi mají nepravé perlové  oči, bílí mají oči tmavé (vikvové).
 • Obočnice: úzké a hladké, podle barvy opeření světlé až tmavé, bílí mají obočnice narůžovělé.
 • Zobák: středně dlouhý, silný, spodní i horní zobák téměř stejně silný, špička zobáku a jeho koutek prochází středem oka
 • Barva zobáku:  podle barvy opeření světlý až černý, bílí mají zobák světlý – narůžovělý.
 • Ozobí: hladké, dobře ojíněné, ve tvaru V, s dělením nebo bez něho, bez náznaku na spodním zobáku.
 • Krk: středně dlouhý, silný a z ramen široce vystupující, k hlavě se zužuje.
 • Hrdlo: dobře vykrojené.
 • Hruď: značně široká, hluboká a dobře zaoblená, vpředu a pod křídelními ohbími dobře zřetelná.
 • Postava: silná, kompaktní s krátkým tělem.
 • Hmotnost:1.0 mladý 800 – 1100 g 0.1 mladá 750 – 1000 g 1.0 starý 850 – 1150 g 0.1 stará 800 – 1050 g
 • Hřbet: mezi rameny široký, plochý, směrem k ocasu klínovitě se zužující.
 • Křídla: silná, pevně k trupu přilehlá, nezkřížená, hřbet dobře kryjící, letky široké.
 • Ocas: krátký, úzký (složený do jednoho pera), téměř vodorovně nesený
 • Nohy: silné, středně dlouhé, široce nasazené, běháky neopeřené, barva drápků shodná s barvou zobáku.
 • Opeření: pevně přilehlé.
 • Barva a kresba: všechny barvy čisté syté bez příměsi. Kresby pravidelné.
 • Hrubé vady: nesplnění váhové kategorie, dlouhé,  úzké, malé, příliš velké nebo ztučnělé tělo, plochá hruď, skloněné tělo,  příliš vysoký, nebo nízký postoj, úzce nasazené nohy, příliš plochý  nebo naopak příliš krátký profil hlavy , úzké nebo do klínu nezúžené  čelo, propadlé čelo, příliš světlé barvy očních duhovek, hrubé,  načervenalé, nebo červené obočnice, slabý zobák, hrubé ozobí nebo ozobí  na spodním zobáku, lalůček , uvolněné peří na krku, více, nebo méně než  10 ručních letek, křížící se letky, nekrytý hřbet, příp. štítky, opeřené  běháky, zkadeřené peří, chybná barva a kresba opeření. Pořadí důležitosti znaků při posuzování: celkový dojem – tvar těla –  držení těla – postoj – hlava – zobák – oči – barva a kresba opeření.
 • Kroužek: 11 mm

(Čerpáno z oficiálních stránek „KLUBU CHOVATELŮ HOLUBŮ GIGANT“, www.giant-homer.cz  )
BAREVNÉ RÁZY

 • Barevné rázy: černí, šedohnědí, hnědí, hnědožlutí, rec. červení, rec. žlutí, bílí.
 • Kresebné rázy: tmavě kapratí, kapratí, pruhoví, popelavě červení a žlutí, modří, stříbřití, hnědí, hnědožlutí.
 • Dominantní opál: vyběluje kaprování křídelní pruhy a ocasní pruh.
 • Čápci : s plně vyběleným opeřením, kdy barva je  zachována v ručních letkách, nebo jejich koncích a to minimálně v sedmi  ručních letkách. Barvený je ocasní pruh, vyjma u popelavě červených a  žlutých.
 • Bělouši: každé jednotlivé pero je probělené – žíhané.
 • Tygři tmaví: základní barva je pravidelně střídaná na hlavě, horní polovině krku a křídelním štítu bílou barvou.
 • Tygři světlí : základní barva je po celém opeření  střídána bílou barvou. Tmaví a světlí tygři mají základní barvu plně  zachovánu v ručních letkách a ocasu.
 • Straky: mají rovnoměrně rozložené opeření základní barvy a bílého opeření včetně ručních a loketních letek a rýhovacích per.
 • Indigo: plnobarevní tzv. andaluští, s tmavou hlavou  a krkem, kdy směrem k ocasu barva opeření světlá, je modrá. Opeření  křídelního štítu je modré s černými lemy. Modří tmavě kapratí, kapratí,  pruhoví mají černou barvu křídelního štítu jeho kresebného vzorku,  modifikovanou červenou kapratostí, nebo červenými křídelními pruhy.  Ocasní pruh chybí a letky jsou zbarveny modře.
 • Bronzoví: bronzová modenů modifikuje černou kresbu  křídelních štítů na hnědou s černými lemy. Ocasní pruh je černý. sírová šedohnědá šedohnědá kresba křídelních štítů je modifikována na  žlutou s šedohnědými lemy, ocas má šedohnědý pruh. Bronzová a sírová modenů je plavou barvou modrou a šedohnědou v tmavě  kapratém, kapratém a pruhovém kresebném vzoru křídelního štítu.
 • A.O.C. : všechny další nevyjmenované barvy a kresby jsou řazeny ve výstavní kategorii.

(Čerpáno z oficiálních stránek „KLUBU CHOVATELŮ HOLUBŮ GIGANT“, www.giant-homer.cz  )
HISTORIE

 • Jiné názvy : Obrovitý poštovní holub, Gigantický pošťák.

 • anglicky: Giant homer, maďarsky: Amerikai óriásposta, německy: Riesenbrieftaube
 • Byl vyšlechtěn v USA křížením užitkových poštovních holubů s karnó,  kingy, anglickými výstavními a ostatními plemeny. První oficiální  standard byl v USA publikován v roce 1929 a nověji pak v roce 1989. V ČR  byl prvně publikován ve vzorníku z roku 1979. V Evropě je nejvíce  chován v Maďarsku u nás a Německu. Z užitkového holuba pro masnou produkci byl prošlechtěn do atraktivního  výstavního typu. Je to mohutný silně osvalený holub, tvarovaný ve  výrazných krátkých a dokonale zaoblených liniích, dokonale opeřený, v  líbivých barvách poštovního typu, v nejnovějším vzorníku je hmotnost  vymezena a vyžaduje se, aby ve výstavní kondici při držení v ruce  působil pevným, neztučnělým dojmem, určen je do okrasného, spíše  voliérového chovu- jatečné produkci ve velkochovech se již nepoužívá.

(Čerpáno z oficiálních stránek „KLUBU CHOVATELŮ HOLUBŮ GIGANT“, www.giant-homer.cz  )